Jdi na obsah Jdi na menu
 


Režim dňa

Prevádzka MŠ je od 6.00hod.do 16.30hod,

6.00hod.- otvorenie prevádzky

                schádzanie detí, hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia, skupinové, individuálne, spoločenské hry a edukačné aktivity

8.15hod.-8.45hod. činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena, desiata)

                 pohybové a relaxačné cvičenia, hry a hrové činnosti detí - edukačné aktivity, osobná hygiena, príprava na pobyt vonku, pobyt vonku, vychádzka so získaním poznatkov o okolí, prírode, doprave, hry v záhrade (pohybové, so spevom, využitie záhradného náradia a náčinia, pieskovísk, hry s hračkami, voľné hry)

11.30hod.-12.15hod. činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena, príprava na obed, obed)

                   príprava na odpočinok - literárne, hudobné chvíľky a rozhovory, odpočinok (v starších vekov.skupinách postupné skracovanie odpočinku)

14.15hod.- 14.45hod, činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena, olovrant)

                   hry a hrové činnosti - edukačné aktivity, záujmové krúžky, pobyt vonku

16.30hod. ukončenie prevádzky