Jdi na obsah Jdi na menu
 


ROK 2016

28. 3. 2016

15.6.2016 ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI po krátkom programi nasledovala hostina, deto obdržali“Osvedčenie o absolvovaní...“kt. bude krásnou pripomienkou spoločne strávených chvíľ

13.6.2016 “Babka s dedko“ – dvaja prezlečení páni nám priblížili radosti, ale aj starosti spolužitia

11.6.2016 deti predviedli svojim rodičom v ľudových krojoch „niečo zo svojho bohatého repertoáru“, či už to bolo VYNˇAŠANIE MORENY, TRANIČNEJ SVATBY, STAVANIA MÁJA, atď.

24.5.2016 ZUŠ pripravila deťom VˇYCOVNˇY KONCERT kde odprezentovali rôzne hudob.nástroje, balet, ale aj krátke divadielko. Zúčastnili sa predškoláci.

20.5.2016 víťazi školkarskej súťaže „ Mám básničku na jazýčku“ J.Pažicky a D.Straková nás reprezentovali aj na rovnomennej akcii Hornonitr. Múzea. Kde Jakubko získal 3 miesto

19.5.2016 oslavovali športovci, kt. sa zúčastnili ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY. Tí najšikovnejší zápolili v Športovej hale. Naša škôlka získala 4 strieborné medaily!!!

17.5.2016 Divadielko nás prenieslo do zázračnej krajiny, kde „DOMČEK KAŠĽAL“ ...kt. síce býval v lese, ale lákalo ho mesto.... Všetci jeho kamaráti (zvieratká, ale aj naše deti) ho presvedčili, že v lese je lepšie

9.5.2016 mali sme vzácnu návštevu. Mestský policajti z Prievidze a Bojníc prišli deťom priblížiť ich prácu, predviedli služobné autá, ale ich aj upozornili na dôležitosť dodržiavania pravidiel cestnej premávky, ako aj nosenia reflex. Pásov. S ktorými ich aj obdarovali.

29.4.2016 deti z tr. Motýľov nám predviedli aké zvyky a piesne sa konali „pri stavané Mája“ . Spoločnými stužkami sme im na záver pomohli ozdobiť aj „náš strom“

20.4.2016 BOJ S DRAKOM BORDELÁKOM zvádzali deti z tr.Mravčekov, ktoré sa zúčastnili besedy o životnom prostredí a separácii odpadu. Deti nielen počúvali, ale aj sa do niektorých aktivít aj priamo zapájali. Odniesli si nielen zaujímavé informácie, ale aj vlastnoručne vyrobenú ovocnú šťavu a rôzne druhy nálepiek.

19.4.2016 v rámci projektu Červeného kríža „EVIČKA NˇAM OCHORELA predškolákom jej pracovníčka vysvetlila dôležitosť zdravie a jejo ochrany

18.4.2016  V Hornonitrianskom múzeu usporiadali zaujímavú akciu DEŇ ZEME, na ktorú boli pozbvaný aj naši predškoláci. Okrem informácii, výstavky nerastov,... si mohli za pomoci pracovníkom si vyrobiť aj vlastnú „zmenšeninu Zeme“

13.4.2016  predškolákov čakala BESEDA s p. RUTTKAYOM- ochránárom, ornitológom, ale najmä veľkým milovníkom prírody. Deťom priblížil poznatky o prírode, najmä voľne žuíjúcich vtákov u nás ( v našom meste)

4.4.2016    navštívilo nás divadlo s predstavením „SEPARUJEM... kde sa deti zapájali nielen priamo do diskusie, ale aj do mimoriadne potrebnej separácie. Deti sa obohatili o množstvo pre niekoho známych, ale aj nových informácii.

23.3.2016    dvaja účinkujúci DIVADLA NA TRAKY nám prostredníctvom predstavenia „TIK-TAK“  priblížili poznatky o vesmíre, čase, dennom režime a ročných obdobiach.

 22.3.2016  folklórny súbor z Lazian priblížil deťom tradičné remeslá spojené s prípravou na VEĽNOČNÉ SVIATKY. Deti mali možnosť vidieť a aj vyskúšať si zdobenie medovníkov, maľovanie kraslíc, ale i pletenie korbáčov.

 

18.3.2016    preškoláci (tr. Mravčekov a Včielok) sa zúčastnili exkurzie do PLANETÁRIA a PREPARATÓRIA v Žiari nad Hronom.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 17.3.2016 vynášanie MORENY - Trieda Motýlikov (4-5r. deti) si pre svojich kamarátov pripravila vystúpenie s množstvom ľudových básničiek, pesničiek a hier viazaných k tomuto sviatku

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

16.3.2016    predškoláci (tr. Mravčekov a Včielok) navštívili ZÁKLADNÚ ŠKOLU Rastislavova a vyskúšali si aj školské lavice.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

15.3.2016    školská súťaž v poézii MÁM BÁSNIČKU NA JAZÝČKU – zástupcovia tried prezentovali básničky, nielen pred kamarátmi, ale aj pred detskou porotou.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

9.3.2016     navštívil nás obľúbený  KÚZELNÍK

 

8.3.2016 a 11.3.2016     predškoláci sa „lúčili s pani Zimou“ v Hornonitrianskom múzeu“. S malou pomocou si vyrobili aj vlastnú Morenu.

 

22.2.2016   žonglér ALEX predviedol svoju šikovnosť, ale aj šikovnosť detí

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

18.2.2016  Ľudová SVADBA – trieda Včielok (5-6-r.deti) nám prezentovala ľudové zvyky (básničky, pesničky, prekáračky) s ňou spojené

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

10.2.2016   s ARCHAICKÝMI ĽUDOVÝMI NÁSTROJMI sa nám predstavil p. Budínsky z Očovej. Deti si ich nielen vypočuli, ale na niektoré si mohli aj zahrať a zatancovať si.

 

9.2.2016      K A R N E V A L – namiesto detí do tried „zavítali“ rôzne príšery, spiderman-i, ale aj princezné, piráti, rytieri,...

 

28.1.2016    do atmosféry PÁRAČIEK nás preniesol fokl. súbor z Lazian, prostredníctvom strašidelných príbehov, pesničiek, prekáračiek,... Deti si mohli “páranie peria“ aj vyskúšať